Neo4j 4.0 简体中文版今日发布
发布于 7 个月前 作者 zhizh 3067 次浏览 最后一次编辑是 6 个月前 来自 分享

在广大图粉的热切期盼中,微云数聚研制的 Neo4j 4.0 简体中文版终于完成并于今日发布。欢迎大家下载试用并吐槽。 Neo4j 4.0 简体中文版下载地址:ftp://download.we-yun.com/neo4j-chs/4.0.1/ Neo4j 4.0 详细介绍: 重大版本Neo4j 4.0 已经发布

回到顶部